Rys historyczny

Koło zostało założone w 1947 roku, jego założycielami byli: Jan Giczan, Joachim Siergiejuk, Marian Tarka, Zachariasz Wasiluk, Mikołaj Charytoniuk, Jarosław Mackiewicz, Wacław Gilejko, Włodzimierz Gościk i Aleksander Todorczuk.

Wyraźny rozwój koła nastąpił na początku lat 60., kiedy do niego wstąpili koledzy, którzy odegrali poważne role:       w 1962 r. do koła wstąpił Marcin Danilczuk, który w latach 1965-68 był prezesem koła, natomiast w latach 1970-74 podłowczym. Od roku 1962 przez wiele lat pełnił on funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu PZŁ. W roku 1964 wstąpił Zygmunt Piszczatowski, który w latach 1968-72 był sekretarzem koła, a od 1972 roku do 2010 roku ofiarnie i z dużym poświęceniem pełnił funkcję łowczego. Od 1976 roku był on zastępcą przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ, był członkiem Kapituły Odznaczeń przy Naczelnej Radzie PZŁ..

Przewodniczącymi koła na przestrzeni lat byli: Franciszek Kaczmarek, Piotr Stępień, Bazyli Grygoruk i Tadeusz Matusik.

 

Gospodarka łowiecka

Koło gospodarzy w pięciu obwodach, tj.: obwód 144 o pow. 4795 ha polno–leśny na terenie Nadleśnictwa Knyszyn. Występuje tam: jeleń, dzik, sarna, zając i lis. Obwód 145 o pow. 3443 ha polno–leśny na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, występuje: jeleń, dzik, sarna, zając i lis. Obwód 216 o pow. 5721 ha polno–leśny na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, występuje: dzik, sarna, zając i lis. Obwód 237 o pow. 6390 ha polno–leśny na terenie Nadleśnictwa Dojlidy, występuje: jeleń, dzik, sarna, zając, lis. Obwód 287 o pow. 5273 ha polno–leśny na terenie Nadleśnictwa Nurzec Stacja, występuje: dzik, sarna, zając i lis. Aktualnie uprawiane są poletka rolne o łącznej powierzchni 7 ha, gruntów ornych i 3 ha łąk, głownie jako baza żerowa dla zwierzyny jak również w celu własnego pozyskania paszy na okres zimowy. Od kilku lat koło prowadzi intensywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości i stałej kontroli drapieżników , głównie lisów , w celu ochrony zwierzyny drobnej i wzrostu pogłowia sarny.

 

Koło systematycznie podejmuje próby introdukcji bażanta na wszystkich obwodach.

 

Członkowie koła

Aktualnie koło liczy 96 członków. Obecnie Kołem kieruje Zarząd w składzie:

 
Prezes Koła             Dariusz Piszczatowski             tel. kom. +48 602 642 729
 
Łowczy Koła            Mieczysław Oksztulski             tel. kom. +48 501 470 922
 
Sekretarz Koła         Mariusz Niewiarowski              tel. kom. +48 883 436 055
 
Skarbnik Koła          Maciej Lenczewski                   tel. kom. +48 505 798 337
 
V-ce Łowczy Koła    Artur Kuczyński                        tel. kom. +48 609 558 057
 
 

 

Wyróżnienia

W roku 2008 dwóch członków koła – kol. Zygmunt Piszczatowski, oraz kol. Ryszard Wróbel, zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem łowiecki „Złom”.

W roku 2022 "ZŁOM" otrzymał również długoletni Łowczy Koła Mieczysłąw Oksztulski.

 

Ważne wydarzenia

W roku 2008 Zarząd koła zorganizował uroczyste obchody 60 – lecia powstania koła, w których uczestniczyli przedstawiciele władz okręgowych PZŁ, kapelani łowiectwa , władze gminne dzierżawionych obwodów oraz koleżanki i koledzy myśliwi wraz z rodzinami.

Również w roku 2008 została zakupiona nieruchomość we wsi Poniklica na skraju Puszczy Knyszyńskiej w obwodzie 144, oraz podjęto inicjatywę i rozpoczęto roboty budowlane przy budowie domu myśliwego – terenowej siedziby koła.

 

W roku 2018 - Zarząd koła zorganizował uroczyste obchody 70 – lecia powstania koła, w których uczestniczyli przedstawiciele władz okręgowych PZŁ, kapelani łowiectwa , władze gminne dzierżawionych obwodów oraz koleżanki i koledzy myśliwi wraz z rodzinami.

 

W roku 2022 zostały zorganizowane uroczyste obchody 75-cio lecia powstania koła wraz z balem myśliwskim.

 

Również w tym roku Koło Łowieckie zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom”.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762