REGULAMIN POLOWAŃ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762