17 sierpnia 2015

Zarząd Koła Łowieckiego „Jarząbek” informuje, że zgodnie  z porozumieniem zawartym z Gospodarstwem Rybackim w Ełku na sezon łowiecki 2015 polowanie na obiektach gospodarczych : stawy „Popielewo”   i  „Knyszyn Zamek” może odbywać się w następujących terminach: 

            w każdą sobotę i niedzielę godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie,

oraz w środy w godzinach od 4.00 do 7.00 i od 16.00 do 22.00.

 

 Proszę o wpisywanie ilości strzelonego ptactwa do książki ewidencji pobytu na polowaniu.

 

Darz Bór

Porozumienie W Sprawie polowań na Stawach Rybnych Knyszyn, Popielewo

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762