07 grudnia 2015

Skarbnik Koła Łowieckiego "Jarząbek Białystok" informuje:

 

Składka członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego za rok 2016 wynosi:

normalna - 355 zł

ulgowa -195 zł

 

wpłat proszę dokonywać na konto Koła Łowieckiego 

 

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762

 

w tytule wpisując:

 

"Imię i nazwisko 

składka PZŁ za rok 2016 "

SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO PZŁ ZA ROK 2016

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762