29 grudnia 2015

WYMIANA LIGITYMACJI ŁOWIECKICH ORAZ AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH MYŚLIWYCH !!! 

 

Zarząk koła, informuje, iż w związku z wymianą legitymacji łowieckich oraz wdrożeniem systemu informatycznego ewidencji danych myśliwych na poziomie całego kraju informujemy o :

1. konieczności dostarczenia przez każdego członka koła do biura zarządu zdjęcia w formacie jak do paszportu (zdjęcie na wprost , z  uwidocznieniem obojga uszu) w terminie do końca stycznia 2016
2. dostarczenia wypełnionego arkusza aktualizacji danych osobowych w terminie jak wyżej (druk dosępny po kliknięciu w link poniżej, oraz w drukach w dzale "Do Pobrania")

Odpowiedzialny ze strony Zarządu - sekretarz koła

 

DANE OSOBOWE MYSLIWEGO.doc

 

DANE OSOBOWE MYSLIWEGO.pdf

 

WYMIANA LIGITYMACJI ŁOWIECKICH ORAZ AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH MYŚLIWYCH !!! 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762