21 grudnia 2017

Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych za rok 2018 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna 357 zł, w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 37 zł,
b) składka ulgowa 197 zł, w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 37 zł.

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2018 upływa z dniem 31.12.2017.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2017 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2017 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 37 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego.

 

Składka członkowska na PZŁ -za rok 2018

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762