22 października 2020

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020
z dnia 22 września 2020 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2021 ulega zmianie
i wynosi:
- składka normalna - 403,- zł
- składka ulgowa - 223,- zł
Składka ulgowa przysługuje:
- młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej do ukończenia
25 roku życia
- myśliwym, którzy ukończą 70 lat do dnia 31 grudnia 2020 r.
Członkom Zrzeszenia, którzy ukończą 80 lat do dnia 31 grudnia 2020 r. przysługuje składka ulgowa
stanowiąca 25% składki normalnej w wysokości 133 zł
Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia opłaca składkę członkowską za
pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO PZŁ NA ROK 2021

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762