17 listopada 2021

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021z dnia 5 listopada 2021 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2022 ulega zmianiei wynosi:

 

- składka normalna wraz z ubezpieczeniem - 393,- zł

 

- składka ulgowa wraz z ubezpieczeniem - 218,- zł

 

Składka ulgowa przysługuje: - młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej do ukończenia25 roku życia 

- myśliwym, którzy ukończą 70 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończą 80 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. przysługuje składka ulgowastanowiąca 25% składki normalnej w wysokości: 130,50 wraz z ubezpieczeniem

 

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia opłaca składkę członkowską zapośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy. 

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO PZŁ NA ROK 2022

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762