12 grudnia 2022

Informujemy,

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 503 zł
ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 273 zł
ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ (osoby, które ukończyły 80 rok  życia): 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł); w sumie do zapłaty: 158 zł

 

 Osoby uiszczające opłaty przez nasze Koło, proszę o wpłaty składki członkowskiej PZŁ na konto naszego koła najpóźniej do dnia 27 grudnia 2022.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA DO PZŁ NA ROK 2023

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762