16 lipca 2018

 

W związku z przygotowaniami do wprowadzenia Elektronicznej Książki Polowań, oraz dbając o bezpieczeństwo
myśliwych podczas wykonywania polowania,
uległy zmianie granice rewirów w obwodzie 145,
dotyczy to rewirów:
Rewir 10 Gryczyska Łąki
Rewir  11 Popielewo
Rewir  12 Borsukówka
Rewir 13 Zalesie-Kozińce
 
Dodatkowo został utworzony nowy rewir
 
Rewir 14 Stawy Popielewo i Knyszyn
 
koledzy zapisujący się na polowanie na ptactwo wodne - zapisując się w tym rewirze mogą polować na obu obiektach 
gospodarstwa rybackiego,
 
Proszę o zapoznanie się z przebiegiem granic rewirów na naszej stronie internetowej
 
oraz na mapach google:
 
UWAGA !!! Zmiana przebiegu granic rewirów w Obwodzie Łowieckim 145

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762