Zarząd Koła Łowieckiego "Jarząbek" jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację działań w ramach koła łowieckiego, oraz struktur PZŁ.

Nasze koło skupia pasjonatów łowiectwa, którzy działają zgodnie z zasadami etyki łowieckiej i dbają o ochronę przyrody. Jesteśmy zaangażowani w utrzymanie równowagi populacji zwierzyny oraz propagowanie zasad etyki łowieckiej. Nasze działania obejmują nadzór nad gospodarką łowiecką, polowaniami, dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących łowiectwa oraz prowadzenie dokumentacji i spraw administracyjnych. Zarząd  i członkowie koła działają również na rzecz ochrony przyrody, angażując się w działania charytatywne i edukacyjne. Naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony przyrody i zrównoważonej gospodarki łowieckiej.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Główny PZŁ

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Białymstoku
15-101 Białystok ul. Jurowiecka 33

NIP 542-19-60-711

Bank PKOBP I/O Białystok

89 1020 1332 0000 1702 0025 9762